مواد منعقد کننده آب استخر

مواد منعقد کننده آب استخر

مواد منعقد کننده آب استخر

مواد منعقد کننده کاربرد فوق العاده ای در بخش تصفیه فیزیکی آب دارند. استفاده از مواد منعقد کننده در استخرها نیز رواج دارد. موادی همچون آلوم(سولفات آلومینیوم) یا نمکهای آلومینیوم به شکل پلی آلومیتنیوم کلراید (PAC) برای بهبود کدورت آب استخرها مورد استفاده قرار می گیرند.

آلوم يا سولفات آلومينيوم، ماده منعقد كننده اي است كه قبل از فيلتر نمودن آب به داخل آب استخر تزريق مي شود تا مواد معلق آب را منعقد نموده و آنها را به اجزاي بزرگتري كه به راحتي توسط فيلتر جذب مي گردد، تبديل نمايد.

وقتي ماده منعقد كننده به آب اضافه شود، در اثر وجود مواد قليايي آب، كي ماده رسوبي غير قابل حل ژله مانند موسوم به فلاك تشكيل مي شود.فلاك، مواد ارگانيك، تركيبات رنگي و باكتري ها را به خود جذب كرده و به دام مي اندازد، بستر ماسه هاي فيلتر، اين فلاك را از آب جدا مي كند و نتيجتاً آب زلال و تميز از فيلتر خارج مي شود.

بايد به اين نكته توجه شود كه مدت زمان معيني براي انجام واكنش شيميايي بايد وقت قائل شد،در غير اين صورت ممكن است فلاك در داخل استخر تشكيل گرديده و آب را كدر نمايد. علت كدر شدن آب به علت ورود آلوم به داخل آب استخر اين است كه آب در حالت معمولي مقداري يونيزه است و يون منفي آن مطابق واكنش ذيل با آلومينيوم تشكيل كي رسوب كلوييدي يا همان فلاك را مي دهد كه اين ماده ته نشين نمي شود و به صورت معلق در آب استخر باقي مي ماند و لذا از بالا و بيرون استخر كدر ديده مي شود و به همين خاطر است كه بايد دبي پمپ تزريق سولفات به گونه اي تنظيم شده باشد كه آلوم داخل لوله، قبل از رسيدن به فيلتر واكنش كامل انجام دهد و مقدار اضافي آلوم جهت عبور به فيلتر و بعد از آن به داخل آب استخر باقي نماند.

H+ +OH–

AL2(SO4)3 =>2 AL3 + 3SO4-2 =>AL+3 +3OH– →AL(OH)3

بنابراين آلوم بايد بگونه اي به مخزن مكش وارد شود كه فرصت لازم براي تشكيل فلاك موجود باشد .

آلوم pH آب استخر را پايين مي آورد، چرا كه تركيبي اسيدي بوده و با تركيب قليايي داخل آب استخر واكنش صورت می گيرد. لذا پس از تزريق آلوم بايد كنترل دقيقي در خصوص pH مجاز انجام داد. با استفاده از كلسيت به عنوان ماده فيلتر به جاي ماسه مي توان اسيديته اي را كه استفاده از آلوم ايجاد مي كند، خنثي نمود. كلسيت همچنان كه خاصيت اسيديته آلوم را خنثي مي كند، به تدريج تحليل مي رود و از اين رو بايد مرتباً دانه هاي تازه كلسيت به فيلتر اضافه نمود.

آلوم یا سولفات آلومینیوم ازکوآگولانت های بسیار رایج است از آنجا که این ماده اسیدی است نیازمند قلیائیت موجود در آب می باشد، تا واکنش منجر به تشیکل لخته های هیدروکسید آلومینیم گردد. برای هر پاوند آلوم اضافه شده، 0.5پاوند سود سوزآور یا بیش از 0.75 پاوند بیکربنات سدیم برای تکمیل واکنش نیاز است. بنابراین قبل از اضافه کردن آلوم pH آب باید بین 5/ 7 تا 8 و قلیائیت بین 200 – 150 میلی گرم در لیتر باشد.در pH زیر 5 / 5 یا بالای 5/ 8 آلوم فلاک مناسبی ایجاد نمی کند و ممکن است کل آن در محلول باقی بماند

. لازم است که آلوم را بعد از شستشوی معکوس اضافه کنیم. مقدار لازم برای فیلتراسیون مناسب بستگی به تجربه و طراحی فیلتر دارد. این ماده باید به صورت محلول 10 درصد یا کمتر در یک دوره 1 تا 2 ساعته به ورودی فیلتر اضافه شود.

اگر آلوم خیلی سریع به آب اضافه شود pH آب ممکن است به زیر 5 / 5 کاهش یابد که در این سطح فلاک تشیکل نمی شود اما از میان فیلترها عبور می کند .در هر حال وقتی این آب با آب استخر مخلوط می شود pH بالا می رود و باعث تولید فلاک آلوم در آب و کدورت و تیره شدن آب می گیرد.

درعملکرد معمول استخر، شستشوی فیلتر بطور متوسط باید هفته ای یک بار صورت گیرد که این بسته به میزان بار استخر اندازه فیلترها و میزان گردش آب دارد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید