اطلاعات پروژه
جزییات پروژه

پروزه بزرگ زنجان طراحی و اجرای سازه و تاسیسات استخر سیستم گردش آب استخر به روش سرریز استفاده از سیستم گندزدایی بدون کلر و به روش AOP برای استخر سرپوشیده  و استفاده از سیستم گندزدایی UV  و سیستم تزریق اتوماتیک کلر برای استخر روباز کل مجموعه شامل: یک استخر روباز با ابعاد 15 در 7 متر […]

جزئیات بیشتر پروژه

پروزه بزرگ زنجان

طراحی و اجرای سازه و تاسیسات استخر

سیستم گردش آب استخر به روش سرریز

استفاده از سیستم گندزدایی بدون کلر و به روش AOP برای استخر سرپوشیده  و استفاده از سیستم گندزدایی UV  و سیستم تزریق اتوماتیک کلر برای استخر روباز

کل مجموعه شامل:

یک استخر روباز با ابعاد 15 در 7 متر

یک استخر سرپوشیده به حجم 60 متر مکعب

جکوزی 4 نفره

سونا خشک

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید