اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت: 1397
جزئیات پروژه

بازسازی استخر روباز طراحی و اجرای سیستم تصفیه و هیدرولیک استخر استفاده از سیستم گندزدایی کلر و UV

جزئیات بیشتر در مورد پروژه
  • بازسازی استخر روباز
  • طراحی و اجرای سیستم تصفیه و هیدرولیک استخر
  • استفاده از سیستم گندزدایی کلر و UV

کلیدواژه خود را وارد کنید