اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت و ساز: 1397
جزییات پروژه

بازسازی استخر روباز طراحی و اجرای سیستم تصفیه و هیدرولیک استخر استفاده از سیستم گندزدایی کلر و UV

جزئیات بیشتر پروژه
  • بازسازی استخر روباز
  • طراحی و اجرای سیستم تصفیه و هیدرولیک استخر
  • استفاده از سیستم گندزدایی کلر و UV

کلمات کلیدی را وارد نمایید