اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت و ساز: 1402
  • مکان: دماوند-قلعه پا
جزییات پروژه

پروژه دماوند-قلعه پا، استخر اینفینیتی، جکوزی ۴ نفره، سیستم گندزدایی UV و کلر، ساخت استخر صفر تا ۱۰۰ پروژه

جزئیات بیشتر پروژه

پروژه دماوند-قلعه پا،
استخر اینفینیتی،
جکوزی ۴ نفره،
سیستم گندزدایی UV و کلر،
ساخت استخر صفر تا ۱۰۰ پروژه

کلمات کلیدی را وارد نمایید