اطلاعات پروژه
جزییات پروژه

تامین، نصب و راه اندازی سیستم اتوماتیک اندازه گیری، تزریق و کنترل کلر و pH تامین، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی UV

جزئیات بیشتر پروژه
  • تامین، نصب و راه اندازی سیستم اتوماتیک اندازه گیری، تزریق و کنترل کلر و pH
  • تامین، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی UV

کلمات کلیدی را وارد نمایید