اطلاعات پروژه
  • تاریخ ساخت و ساز: 1400
  • مکان: جاده چالوس - روستای شهرستانک
  • نوع استخر : روباز
  • ابعاد استخر : 8*4
  • خدمات انجام شده : ساخت سازه، طراحی و اجرای پایپینگ، نازک کاری، اجرای تاسیسات برقی
  • سایر ویژگی ها : نصب پرده آب
  • نوع سیستم گندزدایی به کار رفته : کلر
  • کارفرما : آقای محسنی
جزییات پروژه

طراحی و ساخت استخر روباز پروژه روستای شهرستانک نصب پرده آب استخر و اجراب تاسیسات برقی استخر

جزئیات بیشتر پروژه

طراحی و ساخت استخر روباز پروژه روستای شهرستانک

نصب پرده آب استخر و اجراب تاسیسات برقی استخر

کلمات کلیدی را وارد نمایید