اطلاعات پروژه
جزییات پروژه

طراحی و اجرای مجموعه استخر و جکوزی سرپوشیده ویلای مشاء سیستم گردش آب استخر به روش سرریز استفاده از سیستم گندزدایی بدون کلر و به روش AOP اجرای کامل موتورخانه گرمایش برای استخر و جکوزی و سالن

جزئیات بیشتر پروژه

طراحی و اجرای مجموعه استخر و جکوزی سرپوشیده ویلای مشاء

سیستم گردش آب استخر به روش سرریز

استفاده از سیستم گندزدایی بدون کلر و به روش AOP

اجرای کامل موتورخانه گرمایش برای استخر و جکوزی و سالن

کلمات کلیدی را وارد نمایید