اطلاعات پروژه
جزییات پروژه

ساخت صفر تا صد استخر استخر ویلایی طراحی و اجرای صفر تا صد استخر و جکوزی طراحی و اجرای تاسیسات ویلا، گرمایش از کف اجرای سیستم تصفیه استخر به روش سرریز  

جزئیات بیشتر پروژه

ساخت صفر تا صد استخر

استخر ویلایی

طراحی و اجرای صفر تا صد استخر و جکوزی

طراحی و اجرای تاسیسات ویلا، گرمایش از کف

اجرای سیستم تصفیه استخر به روش سرریز

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید