دستگاه کلرزن آب استخر

دستگاه کلرزن آب استخر

دستگاه کلرزن آب استخر

کلرزنی یکی از قدیمی ترین و موثرترین روش های گندزدایی آب می باشد. کلر یکی از اساسی ترین مواد گندزدایی در استخرهای عمومی است که به دلیل قابلیت ماندگاری بالا در آب جهت حذف آلودگی های ثانویه که به آب وارد می شوند حذف آن از سیستم گندزدایی امکان پذیر نیست. کلر همانند سایر گندزداها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند.

یکی از معایب کلرزنی وابسته بودن این روش به pH آب می باشد یعنی با تغییر pH آب راندمان کلرزنی دچار تغییر خواهد شد. pH مناسب برای شنا 7.4-7.2 است که باید توجه داشت در استخرهای شنا معمولا با ورود شناگران به آب  و در اثر اضافه شدن چربی ها، کرم ها، عرق بدن و …. pH بالا رفته و آب به سمت قلیایی شدن میل می کند. در استخرهای روباز وضعیت جوی هوا نیز روی pH اثرگذار است.

نکته دیگر در امر کلرزنی استخر این است که گیزان کلر باید به آب تزریق شود تا طبق دستور اداره بهداشت و استانداردهای تعریف شده به میزان 1ppm   کلر باقیمانده در آب داشته باشیم. واضح است که در طی روزها و ساعات مختلف میزان آلودگی بسته به تعداد نفرات در آب و شر ایط بهداشتی آنها آلودگی استخر متفاوت و متغیر خواهد بود.

روش های کلرزنی استخر

روش اول استفاده از کلرزن های خطی (inline) و قرصی و یا استفاده از یک دوزینگ پمپ برای تزریق کلر به مقدار ثابت است. در این روش همواره یک مقدار ثابت کلر در آب حل می شود و هیچ تناسبی بین مقدار کلر حل شده و میزان آلودگی وجود ندارد.

روش دوم استفاده از کلرزن های گازی است که امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش به علت خلوص بالای کلر گازی معمولا در زمانهایی که شناگری در استخر وجود ندارد کلر به آب تزریق می گردد (معمولا شب ها). بنابراین ممکن است در ساعاتی که پیک حضور تعداد شناگر در آب است کلر به میزان کافی نداشته باشیم و یا کلر به شدت زیاد در آب وجود داشته باشد که موجب سوزش چشم و خارش پوست و … خواهد شد.

روش سوم استفاده از سیستم های اتوماتیک تزریق اندازه گیری و کنترل کلر و اسید می باشد. در این روش با استفاده از سنسورهای pH ، ORP   (Redox) و Cl  پارامترهای کیفی آب اندازه گیری شده و فرمان تزریق یا عدم تزریق توسط آنلایزر صادر می شود. پمپ های تزریق با دریافت فرمان شروع با توقف تزریق کار می کنند.

مقدار مشخص پارامتر مورد نظر (setpoint)  توسط اپراتور تعیین می گردد.

در این روش همزمان از دو پمپ تزریق استفاده می شود که یک پمگ برای تزریق کلر و یک پمپ برای تزریق اسید (جهت کاهش pH آب استخر) می باشد. با استفاده از این سیستم هموار بسته به نیاز استخر کلر جهت گندزدایی و اسید جهت تنظیم pH به آب تزریق می گردد و حداکثر راندمان گندزدایی را خواهیم داشت.

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید