یون های فلزی در آب استخر

یون های فلزی در آب استخر

یون های فلزی در آب استخر

هنگامی که فلزات در آب استخر وجود دارد ، باید آنها را در اسرع وقت حذف کنید . باید به طور مرتب یک مرحله جداسازی فلز به آب اضافه کنید . اگر مطمئن نیستید که چه چیزی اضافه کنید ، حداقل یک بار در ماه باید مقدار فلزات آب استخر خود را آزمایش کنید . اگر آزمایش نشان دهد  میزان فلزی در آب  2ppm یا بالاتر است توصیه می شود که مواد جداساز فلز را هر هفته یا دو هفته یکبار اضافه کنید.

یون فلزی در آب استخر

یون فلزی در آب استخر

مواد جداسازی فلز با اکسید کردن یون های فلزی موجب رسوب کردن فلز در آب خواهد شد که در نهایت این رسوبات توسط فیلتر استخر حذف خواهند شد . پس از اضافه کردن این مواد فیلتر استخر باید به مدت 24 ساعت به طور مداوم کار کند.

یون فلزی در آب استخر

یون فلزی در آب استخر

یون های فلزی مس آبی رنگ ظاهر می شود در حالی که لکه های آهن به رنگ زنگ یا سیاه رنگ ظاهر می شوند . حضور منگنز با رنگ سیاه نمایان می شود . زنگ زدگی به رنگ خاکستری یا قهوهای مایل به زرد ظاهر می شود .

یون فلزی در آب استخر

یون فلزی در آب استخر

 

مشکلات یون های فلزی در آب استخر شنا

فلزات موجود در آب می تواند ناشی از منبعی باشد که آب استخر با آن پر می شود و حاصل از فرسایش و خوردگی وسایل فلزی و یا اتصالات باشد . اگر لکه های رنگی در آب ظاهر می شود ، حتما pH قلیایی را در محدوده های توصیه شده تنظیم کنید . پس از آن مناطقی از استخر که در آن رسوبات فلزی تشکیل شده است را جارو بزنید . مواد حدف کننده فلز را اضافه کنید و فیلتراسیون استخر را فعال نمایید . پس از دو روز به آب استخر شوک کلر و اسید بدهید . سپس pH و قلیایی آب را دوباره بررسی کنید . اگر فلزات در آب هنوز هم وجود دارند ، روند را تکرار کنید . شناسایی و رفع  فلزات محلول می تواند چالش برانگیز باشد.

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید