عملکرد جالب پمپ خودمکش

عملکرد جالب پمپ خودمکش

عملکرد جالب پمپ خودمکش

پمپ خود مکش  (SELF PRIMING PUMP)  برای بلند کردن آب از سطحی زیر خط مکش پمپ بدون نیاز به پر کردن لوله کشی با مایع طراحی شده است. این کار با ایجاد خلاء نسبی در مکش پمپ انجام میشود که هوا را از خط مکش خارج می کند. سپس پمپ ، هوای وارد شده را از مسیر ویژه ای تخلیه می کند در حالی که پر شدن اولیۀ آب را در محفظۀ پمپ حفظ می کند. این جداسازی هوا و آب نقطۀ قوت و تمایز پمپ های خودمکش هستند اگرچه پمپِ خودمکش تمام هوا را از لوله های مکش خود خارج می کند، اما “مکشِ خشک” را انجام نمی دهد. برخلاف پمپ های جابجاییِ مثبت (یعنی دیافراگم، پیستون و غیره) محفظۀ پمپ باید قبل از راه اندازی با آب پر شود. همچنین باید راهی برای خروج هوا از محفظۀ پمپ وجود داشته باشد. اگر لولۀ تخلیه به اتمسفر باز نباشد، باید یک شیر تخلیۀ هوا نصب شود. از آنجایی که آب استحکام کششی ندارد، یک پمپ نمی تواند آب را به سمت لولۀ مکش بکشد. تنها کاری که پمپ می تواند انجام دهد این است که یک خلاء نسبی ایجاد کند و به فشار اتمسفر اجازه دهد تا آب را به سمت لولۀ مکش “هُل” دهد . در پمپِ غیر خود مکش باید لوله کشی کاملاً  پُر شود. این کار معمولاً با قرار دادن یک سوپاپ یکطرفه در انتهای خط مکش انجام می شود. با این حال، اگر سوپاپ نشتی داشته باشد، پمپ در هنگام راه‌اندازی مجدد، پر نمی‌شود.

پمپ های خود مکش

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید