محاسبه مساحت و حجم استخر

محاسبه مساحت و حجم استخر

محاسبه مساحت و حجم استخر

فرمول های خاصی برای پاسخ به این سوال که مساحت استخر چگونه بدست می آید ، بسته به شکل ساخت استخر متفاوت خواهد بود و نسبت به آن شکل ، محاسبات می توانند آسان یا دشوار باشند. به عنوان مثال یک استخر مستطیل شکل که از نظر عمق در تمام مناطق یکسان باشد ، اندازه گیری آن بسیار آسان است ، در حالی که شکل منحنی نامنظم آن ممکن است بسیار دشوارتر باشد.

در بعضی موارد ، محاسبه حجم آب استخر ممکن است یک برآورد حدودی باشد تا اندازه گیری یا محاسبه دقیق. اما تعدادی از فرمول های اساسی ریاضی وجود دارد که به شما نسبتاً دقیق روش اندازه گیری های مهم را ارائه می دهد.

برخی از اندازه گیری ها فقط به یک نوار اندازه گیری احتیاج دارند ، در حالی که برخی دیگر محاسباتی هستند که بر اساس آن اندازه گیری ها انجام می شوند. بهتر است اندازه گیری های خود را کمتر در نظر بگیرید. به عنوان مثال اندازه گیری طول استخری با 30.3 فوت ، آن را 30.25 فوت در نظر بگیرید.

نحوه محاسبه مساحت استخر

مساحت یک ستخر اندازه گیری مهمی است که هنگامی که می خواهید حجم آب را محاسبه کنید یا هنگام خرید روکش استخر شنا ، مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبه مساحت یک استخر گرد ، مربع یا مستطیل به اندازه کافی آسان است ، اما برآورد سطح یک استخر منحنی نامنظم، کمی مشکل است.

نحوه محاسبه مساحت انواع استخر

نحوه محاسبه مساحت انواع استخر

مساحت استخر مستطیل یا مربع شکل

با فرم مربع یا مستطیل ، فرمول محاسبه مساحت استخر مستطیل طول ضرب در عرض می باشد. بنابراین استخری با طول 10 متر و عرض 5 متر دارای مساحت (50*10) 50 متر مربع خواهد بود.

استخر گرد

فرمول مساحت یک دایره عدد پی ضرب در توان دوم شعاع است که در آن “r” شعاع دایره می باشد. بنابراین اگر استخری به قطر متر دارید ، شعاع آن 5 متر می شود و فرمول بدین ترتیب محاسبه می شود:  3.14×25= 78.5 متر مربع.

استخر منحنی نامنظم

بدست آوردن مساحت استخر با استفاده از مقیاس

بدست آوردن مساحت استخر با استفاده از مقیاس

وقتی می خواهید مساحت استخر با شکل کلیه یا شکل منحنی نامنظم دیگر را محاسبه کنید ، اوضاع کمی پیچیده می شود. ساده ترین راه برای تقریبی سطح ، رسم شکل استخر روی کاغذ گراف ، با استفاده از مقیاسی است که در آن مثلا یک مربع نشان دهنده 1 متر است. با ساده شمردن تعداد مربع هایی که شکل کلیه اشغال می کند ، می توانید سطح استخر خود را از نزدیک تخمین بزنید.

محاسبه حجم آب استخر

ماهیت محاسبه حجم آب استخر، داشتن مساحت و ضرب آن در عمق است. این محاسبه حجم یک استخر در متر مکعب را به شما می دهد. اما حجم استخر معمولاً با گالن اندازه گیری می شود ، بنابراین برای تبدیل هر متر مکعب به گالن ایرانی ، کافی است اندازه بدانید که هر گالن ایرانی 3.78 لیتر می باشد و هر متر مکعب 1000 لیتر می باشد. در نتیجه با تقسیم ساده می توانید میزان حجم محاسبه شده را به گالن تبدیل نمایید.

فرمول محاسبه حجم و مساحت استخر شنا

فرمول محاسبه حجم و مساحت استخر شنا

حجم استخر مستطیل یا مربع شکل

با یک استخر کاملاً مربع یا مستطیل شکل که در هر نقطه دارای یک عمق ثابت باشد ، می توان محاسبه را به صورت “S x D = V” فرموله کرد ، جایی که S نشان دهنده مساحت و D نمایانگر عمق است. بنابراین یک استخر با مساحت 120 متر مربع و 2 متر عمق متوسط ، 240 متر مکعب آب را در خود نگه می دارد.

اگر استخر شما ته شیب داشته باشد چه می کنید؟ برای اکثر اهداف ، روش توصیف شده در اینجا هنگامی که شما نیاز به تخمین حجم و ظرفیت گالن دارید ، به خوبی کار خواهد کرد. اگر استخری با انتهای عمیق یا ته شیب دارید ، می توان با ترسیم استخر و تقسیم آن به بخشهای مختلف ، دقت بیشتری داشت و سپس حجم ها را به صورت جداگانه محاسبه کرد و آنها را با هم جمع کرد.

روش دیگر به سادگی اندازه گیری استخر در عمیق ترین قسمت و در کم عمق ترین قسمت و گرفتن میانگین دو اندازه گیری به عنوان عمق استخر است. اگر نیازی به دقت دقیق در محاسبه خود نداشته باشید ، این روش ممکن است خوب باشد.

استخر گرد

برای محاسبه حجم یک استخر گرد ، دوباره مساحت را همانطور که در بالا توضیح داده شد بدست آورید ، سپس آن را در عمق ضرب کنید. استخری با قطر 10 متر مکعب و عمق 2 متر 157 متر مکعب حجم خواهد داشت.

استخر منحنی نامنظم

با استخری که به شکل کلیه یا شکل نامنظم است ، روش تقریباً یکسان است : مساحت تخمینی سطح را برداشته و در عمق ضرب کنید. سپس ، این اندازه گیری را با استفاده از مقیاس ها به لیتر تبدیل کنید.

یک کامنت

  1. arash آذر 15, 1400

    مطلب جالبی بود ممنونم

نوشتن یک پیام

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید