بایگانی ماهانه فروردین 1400

محاسبه مساحت و حجم استخر

محاسبه مساحت و حجم استخر

فرمول های خاصی برای پاسخ به این سوال که مساحت استخر چگونه بدست می آید ، بسته به شکل ساخت استخر متفاوت خواهد بود و نسبت به آن شکل ، محاسبات می توانند آسان یا دشوار باشند. به عنوان مثال یک استخر مستطیل شکل که از نظر عمق در تمام مناطق یکسان باشد ، اندازه […]

بیشتر بخوانید

تاسیسات استخر

تاسیسات مجموعه ای از اقدامات زیر ساختی برای عملیاتی نمودن قسمت های مختلف یک سازه می باشد. تاسیسات استخر به دو بخش کلی مکانیکی و الکتریکی تقسیم می شود که هر یک توسط مهندسین مربوطه هر رشته پیاده سازی می شوند. بخش مکانیکی خود از زیر مجموعه های زیادی همچون بخش های گرمایی و سرمایی […]

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید