بایگانی ماهانه دی 1399

فیلتر شنی

فیلتر شنی

آیا می دانید یونانیان باستان از فیلترهای شن برای تمیز کردن استخرهای حمام خانه های خود استفاده می کردند؟ فناوری فیلتر شنی به همین قدمت است ، اما اجازه ندهید که این یک عیب باشد. برخی از بزرگترین اختراعاتی که قرن ها پیش فکر شده اند و در نتیجه امروز نیز مورد استفاده قرار گرفته […]

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید