بایگانی ماهانه دی 1401

ساخت استخر در سطوح شیب دار

ساخت استخر در سطوح شیب دار

برای ساخت استخر راه های مختلفی وجود دارد. سازنده ای حرفه ای میتواند باتوجه به مقدار شیب زمین، استخر مورد پسند مخاطب خود را طراحی و بسازد. اگر باغ حالتی شیب دار دارد، بهتر است قسمتی از زمین که قصد ساخت استخر بر روی آن را دارید ، تا حد زیادی صاف و یا با […]

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید